Gepubliceerd op vrijdag 23 augustus 2019 11 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort nieuws

  • In samenwerking met alle afdelingen stelde Team Communicatie het jaarverslag 2018 op. Dit beknopt verslag over de gemeentelijke werking en activiteiten kan digitaal via onze website geraadpleegd worden.
  • De seniorenraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad.
  • Het subsidiereglement voor kadervorming, jongerenprojecten en het fonds sport-spel-cultuur werd goedgekeurd met ingang van 1 juli 2019.

Week van het Bos

Tijdens de Week van het Bos (13-20 oktober), zal onze dienst milieu samen met Limburgs Landschap opnieuw boswandelingen organiseren voor de 3de kleuterklas, het 1ste en 3de leerjaar. Steeds meer kinderen raken vervreemd van bos en natuur. Ze brengen veel minder tijd buiten door dan vorige generaties. De kloof tussen kinderen en de natuur wordt zo steeds groter. Daarom willen we via de Week van het Bos zoveel mogelijk kinderen weer naar buiten krijgen. Jong geleerd is oud gedaan.

Projectsteun op advies van GROS

Verschillende projecten in het Zuiden krijgen ondersteuning van de gemeente. Het zijn initiatieven waar onze inwoners een sterke band mee hebben of van NGO’s actief in onze gemeente. De projectsubsidie wordt verdeeld op basis van het advies van de GROS. Missiegroep Vanbuel, Mali Muleba vzw, De Vrienden van Kankala vzw, vzw Dakbhanga, vzw Suyana, Een hart voor Senegal vzw, Banglabari vzw, vzw Mijn Congo, Wereldsolidariteit, Broederlijk Delen, Rikolto en Memisa werden geselecteerd en ontvangen financiële projectsteun.

Toekenning nieuwe straatnamen

Onze gemeente is twee nieuwe straatnamen rijker. De nieuwe zijstraat in de Pastoor Van Mierlolaan heet voortaan Boterjanstraat, genoemd naar de gekende boterhandelaar. In de Sint-Jansblok gebruiken we Johanneshof voor de nieuwe zijstraat. Sint-Jan is ook gekend als Sint-Johannes of Johannes De Doper.

Inzetten op gezondheid

Onze gemeente ondertekent het charter Gezonde Gemeente en wil zich engageren voor een samenhangend gezondheidsbeleid. Om gezondheidsacties en -projecten uit te werken voor onze bevolking en voor het gemeentepersoneel doen onze diensten beroep op een samenwerking met Logo Limburg. Het college voorziet voor de uitwerking van deze projecten vanaf 2020 een budget van 5 000 euro in de gemeentebegroting.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 29 augustus om 19 uur in de raadzaal.
Deze vergadering is openbaar.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen