Gepubliceerd op dinsdag 24 september 2019 10.30 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort nieuws

  • Er worden twee betrekkingen van inspecteur van politie opengesteld.
  • Onze gemeente ondersteunt als projectpartner Kolenspoor een nieuwe aanvraag.
  • De geco√∂rdineerde reglementen ondersteuning jeugdwerk werden goedgekeurd met ingang van 1 september 2019.

Masterplan Zolder van start

Het bouwen van een nieuwe basisschool en de sportzaal in Zolder werd tijdens de gemeenteraad goedgekeurd. Onze diensten starten met het opstellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Het masterplan ‘Groen hart voor Zolder’, waarbij sport, onderwijs en natuur een centrale rol spelen, gaat hierbij een nieuwe fase in.¬†

Verlenging insteekweg sporthal Heusden

Om de inrit van de ondergrondse parking van een nieuw wooncomplex toegankelijk te maken, wordt de insteekweg langs de sporthal van Heusden verlengd. De bijhorende kosten zijn volledig ten laste van de eigenaar. De werken worden uitgevoerd in samenspraak met de gemeentelijke diensten.

Aanleg nieuwe brug in Viversel

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgelegde tracé en aanleg van een nieuwe brug over het Albertkanaal ter hoogte van de Westlaan in Viversel. De nieuwe brug wordt de metalen boogbrug die momenteel als omleidingsbrug op de autosnelweg wordt gebruikt. Om de Westlaan, een lokale weg met aan beide kanten een enkelrichting fietspad, in stand te houden, wordt het lengteprofiel en de as van deze weg aangepast. In functie van de nieuwe locatie van de brug wordt de omliggende infrastructuur aangepast.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 26 september om 19 uur in de raadzaal.
Deze vergadering is openbaar.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen