Gepubliceerd op maandag 23 november 2020 0 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort

  • Het nieuwe stratenplan is goedgekeurd en wordt begin december huis-aan-huis bedeeld.
  • Gemeente- & OCMW-raad hebben een nieuwe rechtspositieregeling voor hun personeel vastgesteld.
  • Het lokaal bestuur zal diverse vergoedingen die door derden aan ons bestuur moeten betaald worden omwille van de coronacrisis verminderen met 50 tot 100 % van de bijdrage.

Monumentenwacht

Ons lokaal bestuur sluit een collectief lidmaatschap af bij Monumentenwacht, een samenwerkingsverband met provincie Limburg. Daardoor kunnen onze gemeentelijke gebouwen (Woutershof, kasteel Meylandt, maar ook kapelletjes, …) met het oog op het behoud van ons erfgoed doorgelicht en geadviseerd worden tegen een voordelig tarief. En ook private eigenaars van waardevolle gebouwen zullen in het kader van dit lidmaatschap een beroep kunnen doen op Monumentenwacht.

Aankoop ICT-materiaal voor virtuele voorleiding

Ons lokaal bestuur besluit één installatie voor virtuele voorleidingen aan te kopen voor onze politie en een bijhorend onderhoudscontract af te sluiten. Voor de aankoop sluit ons bestuur zich aan bij de overheidsopdracht van politiezone Regio Hasselt Hoofdstad. Met deze installatie kunnen verdachten via een digitaal systeem en dus zonder fysiek contact voorgeleid en verhoord worden.

Omwille van de hoogdringendheid neemt het college deze beslissing onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad op de zitting op 26 november 2020.

Ledschermen in het straatbeeld

Ons bestuur wil nieuwe ledschermen plaatsen langs onze gemeentewegen die gebruikt worden als parkeergeleidingssysteem in combinatie met informatieve boodschappen. Tijdens een openbare oproep hebben kandidaat-concessionarissen zich kandidaat gesteld. Tegen eind 2020 kunnen de eerste borden geplaatst worden.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

De volgende raden vinden plaats op donderdag 26 november 2020 en 17 december om 19 uur en zullen digitaal verlopen. Alle raadsleden kunnen van thuis uit actief aan de zitting deelnemen. Je kan een livestream volgen via een link op onze website.

Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen