Gepubliceerd op dinsdag 25 februari 2020 0 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort

  • Er wordt een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging uit elke politieke fractie, die de toekomst van onze politiezone onderzoekt.
  • De Vlaamse overheid kent onze gemeente een eenmalige subsidie van € 1000 toe voor de uitbouw van de spel- en ontmoetingsfunctie van het Huis van het Kind
  • Chiro Boekt krijgt een subsidie (jeugdprojecten) van € 300 euro voor de organisatie van de Blokbar in blokperiode december-januari.

Parkeergeleidingsborden op het mijnterrein

De gemeente stapt in de raamovereenkomst van s-Lim waarbij onze diensten tegen een gunstig tarief digitale schermen kunnen aankopen. Op de planning staan een parkeerbegeleidingssysteem dat op het mijnterrein aangeeft waar nog vrije parkeerplaatsen zijn, videoschermen in de bibliotheek en een videowall in de inkomhal van het gemeentehuis.

Rioleringswerken Sint-Jacobusstraat/Sint-Jacobushof

Op de nieuwe verkaveling Sint-Jacobushof met 8 loten voor open bebouwing en 10 voor halfopen bebouwing, worden wegen en riolering aangelegd. Ook de riolering in de Sint-Jacobusstraat wordt vernieuwd. De ontwerpplannen zijn klaar en er is een bestek opgesteld. De raming bedraagt € 578 048,86. De medewerkers van Team Leefomgeving gaan nu op zoek naar een aannemer.

Het Woutershof wordt een ontmoetingsplaats

De concessie met de Heemkundige Kring Zolder loopt nog tot 31 december 2020. Daarna plant het bestuur een dorpshuis in het Woutershof, een ontmoetingsplaats waar ook plaats is voor vergaderruimtes. Dit project is een derde belangrijke pijler in het masterplan ‘Groen Hart voor Zolder’ dat ook de verhuis van gemeenteschool Beekbeemden naar de oude site van het cultuurcentrum en de bouw van een nieuwe sportzaal omvat.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 25 maart om 19 uur in de raadzaal.
Deze vergadering is openbaar.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen