Gepubliceerd op dinsdag 26 november 2019 0 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort nieuws

  • Bijdrage in de werkingskosten van de brandweer: Heusden-Zolder voorziet voor 2020 een dotatie van € 1 332 285,24 aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.
  • Na de stopzetting van onze uitleendienst AVM wordt het nog beschikbaar materiaal geschonken aan de jeugdraad.
  • De erkende handelsverenigingen van Bolderberg, Zolder en Heusden, krijgen jaarlijks een toelage van € 7 500 voor de promotie van hun handelskern. Ze organiseren jaarlijks centrum ondersteunende acties voor hun handelaars en klanten.

Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)

Momenteel werkt onze bibliotheek nog met een eigen bibliotheeksysteem om boeken uit te lenen of te reserveren. Door de overheveling van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen komt er nu een nieuw centraal systeem. Uitlenen, innemen, leners inschrijven ... dagelijkse kost voor elke bibliotheek. Het EBS zorgt dat dit vlot verloopt. De jaarlijkse (geïndexeerde) bijdrage bedraagt € 8 163. De overschakeling gebeurt normaal gezien in het najaar van 2020. Dan zal de bib ook een week gesloten zijn. Meteen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de spelotheek over te schakelen op het EBS. De eenmalige instapkost voor de spelotheek bedraagt € 6 900 (excl. BTW).

Herinrichting parking Domein Bovy

Op dit moment is het onderscheid tussen parkeervakken onvoldoende zichtbaar waardoor auto’s, bussen of mobilhomes door elkaar staan geparkeerd. Daarom wordt de belijning binnenkort opnieuw geschilderd en komen er verkeersborden die de parkeervakken per type aanduiden.

Concreet betekent dit:

  • 3 parkeervakken rechts aan de ingang voor kampeerwagens,
  • 3 plaatsen voor kampeerwagens achteraan op de parking aan de servicezuil,
  • 4 plaatsen voor zowel autocars als kampeerwagens in het midden van de parking,
  • de rest van parkeervakken is bestemd voor personenwagens.

Beleidsnota 2019-2025

Het voorbije jaar hebben de coalitiepartners, de partijen die de meerderheid vormen, samen met de leidende ambtenaren intensief gewerkt aan de beleidsplannen voor de huidige bestuursperiode. Die beleidsnota wordt voorgesteld op de gemeenteraad van 12 december. Daarna zullen onze inwoners via allerlei kanalen geïnformeerd worden over de toekomstplannen van het bestuur.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 12 december om 19.30 uur in de raadzaal.
Deze vergadering is openbaar.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen