Gepubliceerd op maandag 26 oktober 2020 0 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort

  • Onze gemeente keurt het voorstel van Agentschap Wegen en Verkeer goed om een trajectcontrole in te richten op een deel van de Sint-Jobstraat (tussen Zandstraat en Stokrooie)
  • De trage verbinding tussen Het Bergske en Schuttershof aan de Daltonschool wordt verhard zodat deze een volwaardige en veilige fietsverbinding vormt voor schoolkinderen en inwoners van Zolder.
  • De verenigingen Parochiaal zangkoor Parzane, K.H. De Heidegalm, K.H. De Ware Vrienden Zolder, Amicantus, Klein Theater Bolderberg en Crescendo Viversel vieren dit jaar een jubileum en ontvangen daarvoor een bedrag van € 400.
  • De gemeenteraad geeft een ongunstig advies voor het nieuwe vervoersplan van De Lijn, tenzij het plan tijdig wordt bijgestuurd.

Opleiding sociale media voor lokale ondernemers

Sociale media zijn bij lokale ondernemers vooral bekend als online marketing kanalen, maar de lockdown betekende een enorme boost om ze ook in te zetten als online verkoopkanaal. Om onze lokale ondernemers te ondersteunen stapt onze gemeente in in Someflex, een online leerplatform met meer dan 1 000 videolessen van een 3-tal minuten. Een 50-tal lokale ondernemers uit Heusden-Zolder krijgen de kans om zich over een periode van 1 jaar te verdiepen in de mogelijkheden van sociale media. De kosten voor de online opleiding worden gedragen door het lokaal bestuur in kader van het relanceplan.

Kolenspoorstad/Kolenspoorland

Het Kolenspoor doorkruist een groot gebied van Midden-Limburg en rijgt verschillende sites aan elkaar gaande van wonen, werken tot recreatie. De meest dynamische sites zijn de vroegere mijnzetels waar grote reconversieplannen invulling hebben gekregen. Een afstemming of samenwerkingsstructuur tussen de mijngemeentes aan het Kolenspoor is er nooit geweest. Dit heeft tot gevolg dat iedereen zijn invulling aan het ‘eigen’ stukje Kolenspoor en omgeving geeft. Indien we het Kolenspoor in de toekomst terug willen laten functioneren als een ruggengraat en de potenties van het Kolenspoor optimaal willen verkennen, is een samenwerking en afstemming noodzakelijk. Daarom keurde het schepencollege de visienota Kolenspoorstad/Kolenspoorland goed om ook de volgende jaren het partnerschap aan te gaan met de andere Kolenspoorpartners, waarbij de provincie Limburg een regierol opneemt.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

De volgende raad vindt plaats op donderdag 26 november 2020 om 19 uur en zal digitaal verlopen. Alle raadsleden kunnen van thuis uit actief aan de zitting deelnemen. Je kan een livestream volgen via een link op onze website.

Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen