Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020 0 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort nieuws

  • Voor onze politie worden dertien bodycams, vier motorhelmen, een radiosysteem en een installatie voor videoverhoor aangekocht.
  • De gemeente plaatst drie nieuwe laadpalen op het Braderieplein, het Koning Boudewijnplein en aan Heusden station (mobipunt).
  • Alle dorpsraden krijgen hun jaarlijkse werkingstoelagen van € 500 uitbetaald op basis van hun ingediende verantwoordingsstukken van 2019.

Dorpskernherwaardering Boekt

Eind december keurde het college van burgemeester en schepenen het bestek, de raming en de wijze van gunning goed voor de ontwerpopdracht “Boekt – dorpskernherwaardering”. Ons Team Leefomgeving gaat op zoek naar een ontwerper voor dit project. De raming voor het ontwerp en ook de opvolging van het project bedraagt 178 710,95 euro incl. 21 % btw.

Participatietraject bloemenwijk Bolderberg

Ons bestuur wil voor de inrichting van een veilige alternatieve fietsroute tussen de bloemenwijk en het centrum van Bolderberg en een verkeersveilige Zandstraat komen tot een door de buurt gedragen oplossing. Daarom wordt onder begeleiding van Netwerk Duurzame Mobiliteit een participatietraject opgestart. De evaluatie van de tijdelijke inrichting op het kruispunt Irislaan/Heidestraat maakt deel uit van dit participatietraject.

Bovendien dienen onze diensten opnieuw een dossier voor een verbetering van het kruispunt Zandstraat/Sint-Jobstraat in bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Rioleringsprogramma 2020-2025

Het rioleringsprogramma 2020-2025 werd goedgekeurd zodat de medewerkers van Team Leefomgeving de voorbereiding van de dossiers kunnen opstarten. De uitvoering van het volledige programma is afhankelijk van de kostprijs en het daarvoor voorziene budget, maar ook de toekenning van subsidies. Momenteel staan in de planning: Lusthofstraat/Zagerijstraat, Weg naar de Grauwe Steen, Dorpsstraat/Dekenstraat (fase 2), Zolikenstraat, Beringerheide, Irislaan/Anjelierenlaan, Hemelrijk, Sint-Jacobustraat/Sint-Jacobushof, Langstraat, verkaveling Mortelveld, IJzersveld/Ubbersel/Havenstraat/Strabroekweg, Heidestraat, Bolderdal, Kerkenblookstraat en Verlorenkost.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 30 januari en 20 februari om 19 uur in de raadzaal.
Deze vergadering is openbaar.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen