Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019 0 u.

Maandelijks publiceren we een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand in onze infozine #vantotz

Kort nieuws

  • In de Nieuwstraat zijn 17 afgestorven sparren gekapt omwille van acuut gevaar. Ze worden volgend plantseizoen vervangen door een 6-tal inheemse bomen.
  • De concessieovereenkomst van Domein Bovy met De Winning Bovy CVBA SO voor de uitbating van de brasserie, het café en het hotel en een deel van de buitenruimte is voor 9 jaar verlengd.
  • Op 22 april 2020 organiseert Team Jeugd de Buitenspeeldag op Domein Bovy.
  • Om onze inwoners veilig het jaar 2020 in te loodsen, investeert onze gemeente opnieuw in het concept van de gratis feestbussen.

Fietspaden in de Everselkiezel

In de Everselkiezel, het gedeelte door het bos, worden de open grachten ingebuisd voor de aanleg van aanliggende fietspaden. Ook de openbare verlichting wordt in dit stuk van de Everselkiezel vernieuwd. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure.

Subsidieaanvraag: rolstoeltoegankelijke wandellus op Domein Bovy

Onze gemeente heeft beslist om samen met RLLK een subsidieaanvraag in te dienen voor de aanleg van een rolstoeltoegankelijke wandellus op Domein Bovy. De projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ biedt ons een mooie kans om de rolstoeltoegankelijkheid op Domein Bovy opnieuw naar een hoger niveau te tillen. Er werd al flink geïnvesteerd in de toegankelijkheid van het binnenplein, de dierenweide en ook het vlonderpad, maar een gesloten wandellus ontbreekt. Pas als een subsidie wordt toegekend, kan een traject uitgewerkt worden.

Nieuwe verkeersteller

De gemeente telt momenteel het verkeer met rubberen kabels over de weg. Er wordt nu een nieuwe radarteller aangekocht. Dat toestel verzamelt dezelfde gegevens maar werkt op basis van laserstralen en geluidsgolven. Met twee toestellen wordt het nu ook mogelijk om de verkeerssituatie in een wijk op te volgen op bijvoorbeeld verschillende invalswegen. De metingen geven een objectief beeld van de intensiteit en snelheid van het verkeer, het aantal fietsers of zwaar vervoer er door een straat of wijk rijdt en welke de piekmomenten zijn.

Volgende gemeente- & OCMW-raad

Donderdag 31 oktober om 19 uur in de raadzaal.
Deze vergadering is openbaar.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen