Er wordt een belasting geheven op de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein.

Niet alleen voor werken, maar voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning van de politie nodig. Indien de inname maximum 24 uur duurt moet er ook een aanvraag ingediend worden, maar er moet dan geen belasting betaald worden.

Bij inname zonder een vergunning aan te vragen, worden de onderstaande bedragen verdubbeld.

De inname van het openbaar domein: 
-
Voor innames van maximaal 14 dagen:

  • gratis indien de inname maximaal 1 dag;
  •  € 0,10 per m² per dag indien de inname maximaal 14 dagen duurt;

- Voor innames die langer dan 14 dagen duren:

  • € 0,15 per m² per dag voor de eerste drie maanden;
  • € 0,20 per m² per dag voor de volgende drie maanden;
  • € 0,30 per m² per dag vanaf de zevende maand;

Het afsluiten van een straat: 

Indien voor de inname van het openbaar domein het afsluiten van de volledige rijbaan noodzakelijk is, wordt een aanvullende belasting vastgesteld van :

 • € 250,00 per dag per straat
 • € 125,00 per halve dag (max. 4 uren) per straat

Op het eerste verzoek van het gemeentebestuur moet, binnen de 24 uur, de ingenomen oppervlakte of de volledige rijbaan worden vrijgemaakt, zoniet zullen deze werken uitgevoerd worden door of in opdracht van het gemeentebestuur. Deze kosten worden verhaald op de aanvrager, en indien deze niet bekend is op de bouwheer.

Waarborg:
Voor de ingebruikname van het openbaar domein voor meer dan 14 dagen, moet er een waarborg betaald worden aan het gemeentebestuur van Heusden-Zolder gelijk aan € 25,00/m² ingenomen openbaar domein met een minimum van € 500,00.

Te betalen op het rekeningnummer : BE77 0910 0047 6642.

Aanpassing belastingreglement wegens coronacrisis

Op de gemeenteraad van 25 juni 2020 werd er goedgekeurd dat voor de periode van 14 maart 2020 ( start van de lockdown ) tot en met 10 mei 2020 een vrijstelling van de heffing wordt verleend. Fase 1B van de exitstrategie is van kracht op 11 mei 2020, deze fase laat toe dat bijna alle winkels weer open kunnen gaan. De inname van het openbaar domein wordt berekend per dag en er zijn verschillende tarieven van toepassing afhankelijk van de duur van de inname. De duur van de inname wordt niet ingekort. Er wordt gecontroleerd wanneer de inname gestart en beëindigd is en zo worden de verschillende tarieven toegekend, echter voor de periode tussen 14 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 zal er € 0,00 aangerekend worden, maar het aantal dagen van de inname blijft wel doorlopen.