Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het leegstaand gebouw of leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.

In artikel 5 van het belastingreglement vindt u de voorwaarden om een vrijstelling van de leegstandsheffing te verkrijgen.

Een schrapping of vrijstelling kan u online aanvragen of maak een afspraak met Team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid.

De belasting bedraagt:

Voor het eerste jaar na opname in het leegstandsregister:

  • € 1.400,00 voor een gebouw of woning
  • € 100,00 voor een kamer

Vanaf het tweede jaar na opname in het leegstandsregister:

  • € 2.400,00 voor een gebouw of woning
  • € 200,00 voor een kamer