De beslissing om het beleid rond de bestrijding van verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen, is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december 2016 en trad in werking op 1 januari 2017. De bestrijding van verwaarlozing wordt zo volledig toevertrouwd aan de gemeenten. De Vlaamse inventaris werd op 1 januari 2017 opgedoekt. De Vlaamse overheid is toen ook gestopt met een belasting te heffen op verwaarlozing.

De registerbeheerder neemt alle in de gemeente gelegen woningen en gebouwen die op 31 december 2016 waren opgenomen in de gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen, op in het gemeentelijk register.

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die, gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

De belasting bedraagt:

  • € 1.980,00 voor een woning
  • € 1.980,00 voor een gebouw.

Per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in het register staat wordt de heffing verhoogd met € 1.980,00 (tot een maximum van € 19.800,00).