Er wordt een retributie gevorderd op het weghalen door, of in opdracht van het gemeentebestuur, van allerhande afvalstoffen, gestort op plaatsen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen en/of door de persoon die gestort heeft en/of door de eigenaar, desgevallend de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder of de vruchtgebruiker van het terrein waarop of het gebouw waarin de afvalstoffen werden aangetroffen.

Bij " officiële bekendmakingen belastingen en retributies " vindt u meer informatie over o.a. de tarieven.