De retributie is verschuldigd door de rechtmatige eigenaar of houder van het betrokken dier, ongeacht het dier al dan niet wordt teruggeëist.

Onder zwervende, verloren of achtergelaten dieren wordt verstaan: dieren die zich hebben onttrokken aan de bewaking van de eigenaar of de houden ervan.

De retributie is vastgesteld op € 75,00 per prestatie. Een prestatie gaat in vanaf het moment dat het dierenasiel opgeroepen wordt.