Jong (tot en met 30 jaar)? Van Heusden-Zolder? Niet aangesloten bij een jeugdwerkinitiatief van Heusden-Zolder? En toch kadervorming (erkend door Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media - Afdeling Jeugd) gevolgd? 

Vraag een tussenkomst van de gemeente aan!

Het reglement zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 27 juni 2019. Daarna moet de aanvraag voorgelegd worden aan het schepencollege.

Uw aanvraag kan u al indienen, maar hou er rekening mee dat de behandeling pas ten vroegste kan in juli-augustus 2019, onder voorbehoud van goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad.