Gepubliceerd op woensdag 6 maart 2019 13.34 u.
UPDATE - De werken aan de rotonde in Heusden worden vanaf vrijdag 12 april hervat. De signalisatie is aangepast en ook de tijdelijke verkeerslichten zijn extra gecontroleerd. Maar hou toch nog rekening met wachttijden tijdens de spits.

Herstart werken aan rotonde kerk Heusden 

UPDATE - Op vrijdag 12 april herneemt de aannemer de aanpassingswerken. Na opstart afgelopen maandag bleek de signalisatie niet in orde, waardoor het verkeer zeer stroef verliep. Daarop werd de werf tijdelijk stilgelegd. De initiële planning blijft behouden: de werken duren tot begin mei. Na aanpassingen van de signalisatie door de aannemer kan de werf vrijdag hervatten. Ook de tijdelijke verkeerslichten werden extra gecontroleerd. Het doorgaand verkeer op de N719 Brugstraat / Sint-Willibrordusplein zal steeds beurtelings langs de werfzone kunnen blijven rijden. Hou dus wel rekening met wachttijden tijdens de spitsuren. Deze aanpak werd bepaald in samenspraak met het gemeentebestuur. In de planning werd ook rekening gehouden met de carnavalsstoet van 28 april 2019. De zijstraten Koerselsebaan en Poorthoevestraat worden voor de volledige duur van de werken afgesloten van de N719. Voor hun veiligheid, wordt voor fietsers een plaatselijke omleiding rond de werfzone aangegeven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt elke dag aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit in Vlaanderen. De kwaliteit van de infrastructuur draagt daar uiteraard toe bij. Dit jaar pakken we daarom ook de fietspaden en oversteken aan op de rotonde aan de kerk van Heusden. Hier komen de Brugstraat, het Sint-Willibrordusplein (N719), de Koerselsebaan en de Poorthoevestraat samen.

Tot nu toe liep het fietspad nog over de rotonde, aanliggend aan de rijweg. We zullen het fietspad van de rotonde scheiden en veilige fietsoversteekplaatsen voorzien ter hoogte van de bestaande zebrapaden buiten de rotonde. De veiligheid bij het oversteken verhoogt omdat fietsers beter zichtbaar zijn voor het gemotoriseerd verkeer op de rotonde.

Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf maandag 8 april 2019 tot begin mei . Men werkt overdag op weekdagen. Er wordt daarbij rekening gehouden met de carnavalsstoet van 28 april 2019.

Minderhinder maatregelen: gefaseerde uitvoering met afsluiting zijstraten

Door gefaseerd te werken, zal de verkeershinder zo beperkt mogelijk blijven. Het doorgaand verkeer op de N719 Brugstraat / Sint-Willibrordusplein zal steeds beurtelings langs de werfzone kunnen blijven rijden, met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Hou dus wel rekening met wachttijden tijdens de spitsuren. Deze aanpak werd bepaald in samenspraak met het gemeentebestuur.

De zijstraten Koerselsebaan en Poorthoevestraat worden voor de volledige duur van de werken afgesloten van de N719. Een lokale omleiding van en naar de N719 wordt steeds aangegeven.

Voor hun veiligheid, wordt voor fietsers een plaatselijke omleiding rond de werfzone aangegeven.

De gebouwen ter hoogte van de werfzone zullen tijdens de werkuren beperkt bereikbaar zijn voor voertuigen. We raden bewoners en bezoekers aan te parkeren op wandelafstand van werfzone.

Weersgevoelig

Infrastructuurwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De huidige planning kan dus steeds nog schuiven.