Gepubliceerd op woensdag 6 maart 2019 13.34 u.
AVW gaat in het voorjaar het fietspad aan de rotonde aanpassen en veilige fietsoversteekplaatsen buiten de rotonde voorzien.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dit voorjaar werken aan het kruispunt van de Brugstraat en Sint-Willibrordusplein (N719) met de Koerselsebaan en Poorthoevestraat. Het agentschap zal het fietspad aan de rotonde aanpassen en veilige fietsoversteekplaatsen buiten de rotonde voorzien. Tot nu toe liep het fietspad nog over de rotonde, aanliggend aan de rijweg. Het agentschap zal het fietspad van de rotonde scheiden en veilige fietsoversteekplaatsen voorzien ter hoogte van de bestaande zebrapaden buiten de rotonde. De veiligheid bij het oversteken verhoogt omdat fietsers beter zichtbaar zijn voor het gemotoriseerd verkeer op de rotonde. 

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering 

Deze werkzaamheden zullen ongeveer een maand in beslag nemen in het voorjaar 2019. Door gefaseerd te werken, zal de verkeershinder zo beperkt mogelijk blijven. 

Meer info