Aansluiting riolering

Hoe vraag ik een aansluiting aan?

Bij een nieuwbouw- of renovatiewoning ontvang je bij de start van je dossier reeds een aanvraagformulier, met daarbij ook al een factuur. De aansluitkosten worden vooraf betaald.

Bij een bestaande woning vul je het aanvraagformulier in via het digitaal loket (je vindt de link onderaan deze pagina) of kan je eventueel een aanvraagformulier afhalen aan de balie Ruimte. De aansluitkosten kan je in dit geval vooraf betalen met een overschrijving.

Hoeveel kost een aansluiting?

De aansluitkosten bedragen:

  • € 600 voor een gewone aansluiting (grès 150 mm of PVC 160 mm);
  • € 900 voor een aansluiting met een diameter van 200 mm;
  • aansluitingen met een grotere diameter wordt uitgevoerd volgens bestek.

Wie doet de aansluiting?

De aansluiting gebeurt 6 à 7 weken (bouwverlof en kerstverlof niet meegerekend) nadat je de aanvraag hebt ingediend bij Team Leefomgeving. De aannemer, aangesteld door de gemeente, verzorgt het aankoppelen van de hoofdriolering.

De voorbereidende werken gebeuren door de aanvrager zelf. T.h.v. de rooilijn dient de onderkant van de afvoerbuis tussen de 60 cm en 80 cm diep te zitten (t.o.v. het wegdek). Indien er reeds wachtputjes voorzien zijn, dient de diepte aangepast te worden aan deze wachtputjes.

Technische vereisten

Bij nieuwbouw is het verplicht een gescheiden stelsel aan te leggen met aparte grijze buizen voor de afvoer van het regenwater (RWA) en rood-bruine buizen voor het afvalwater (DWA).

De rioleringsinstallatie (leidingen, onderzoeksputjes, …) wordt door de eigenaar van de woning gelegd op zijn eigendom tot aan de rooilijn.

De gemeente plaatst zowel op de afvalwaterleiding als op de regenwaterleiding een onderzoeksput ter hoogte van de rooilijn, die toelaat een staal te nemen van het geloosde water. De eigenaar staat zelf in voor het aanpassen van het niveau van het terrein aan de hoogte van het inspectieputje of vice versa.

Indien je vragen hebt omtrent de juiste plaats en diepte van de aansluiting, kan je contact opnemen met een medewerker van Team Leefomgeving. De aansluitdiepte is vaak beperkt omwille van de diepte van de gemeentelijke riolering. Er worden bijgevolg geen aansluitingen op kelderniveau gerealiseerd. Bovendien kan er in sommige gevallen niet over de ganse breedte van het perceel aangesloten worden.

In sommige gevallen is het verplicht een vetvanger (voor restaurants e.d.) of een olie- en benzine-afscheider (werkplaatsen voor het onderhoud van voertuigen) te plaatsen om te kunnen voldoen aan de lozingsnormen uit de milieuwetgeving.

In het Ministerieel Besluit Keuring van 20 maart 2023 zijn een aantal regels en richtlijnen vastgelegd voor (o.a.) de afkoppeling van de afvoerleidingen en de keuring ervan. VLARIO stelde aan de hand van dit Ministerieel Besluit een document op met technische specificaties die helpen bij het correct (her)aanleggen van de afvoerleidingen. In dit document, dat ook gehanteerd wordt door de VLARIO-keurders, staan ook eventuele uitzonderingen of bijzonderheden.

Je kan zowel het Ministerieel Besluit zelf als heel wat bijkomende info over de richtlijnen bij de aanleg van afvoerleidingen raadplegen via de website van VLARIO.

Moet de rioolaansluiting worden gekeurd?

Sinds 2015 moet je bij vergunningsplichtige werken, nadat de aankoppeling op de gemeentelijke riolering werd gemaakt, de privé-riolering laten keuren door een gecertificeerde keurder. Deze wordt aangesteld en betaald door de eigenaar. In Heusden-Zolder dient de keuring te gebeuren door een Vlario-gecertificeerde keurder. Meer informatie hieromtrent vind je op de website van Vlario.

Om te garanderen dat deze keuring gebeurt, dien je samen met de aansluitkosten verplicht een waarborg van € 400 te storten op rekening van de gemeente. Bij afgifte van een geldig keuringsattest, wordt de waarborg teruggestort.

Vragen over je factuur?

Vragen over de inhoud van je factuur, kan je richten aan Team Leefomgeving. Team Financiën helpt je graag verder bij vragen over de betaling ervan.

Technische vragen?

Bij technische vragen, zoals de plaatsing en de ligging van de riolering, rioleringsplannen, het al dan niet plaatsen van een septische put, … kan je terecht bij de Team Leefomgeving | Wegenis & Riolering.