Het Woutershof is een witherenpastorie met tiendenschuur, gebouwd in 1744 en gebruikt tot in 1971. Het complex omvat naast de pastorie (waarin het museum is gehuisvest) en de tiendenschuur ook een mooie inrijpoort. De oude pastorie doet dienst als heemkundig museum met voor werpen uit de Kempen.

Het omwalde Woutershof dankt zijn naam aan de familie Wouters die het op het einde van de 18de eeuw als zwart goed kocht van de Franse bezetter. Het huis werd in 1742 en de twee bijhorende tiendenschuren in 1744 in opdracht van de Norbertijnenabdij van Averbode opgetrokken als pastorie voor de parochie van Zolder. De abdij van Averbode had tot 1815 het begevingsrecht van de kerk van Zolder en duidde tot dan één van haar leden aan als pastoor. In 1973 verhuisde de pastoor van Zolder naar een nieuwe woonst. Een jaar later, in 1974, stelde het gemeentebestuur het gebouw ter beschikking van de vzw Heemkundige Kring Zolder, die het inrichtte als heemkundig museum. De verzameling bestaat voornamelijk uit gebruiksvoorwerpen van rond de eeuwwisseling. Een themakamer laat de bezoeker kennismaken met een oud schoolklasje uit het lager onderwijs anno 1930. In een ander vertrek wordt jaarlijks een thema-tentoonstelling georganiseerd. Het fraaie gebouw is als monument geklasseerd en werd in 2002 aan de buitenzijde gerestaureerd.

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Heemkundig Museum Woutershof

Filter op categorie