De gegevens in de bevolkingsregisters zijn niet publiek. Omdat deze informatie vertrouwelijk is, heeft de wetgever het geven van die informatie strikt beperkt en de wijze waarop dit kan wettelijk gereglementeerd (wet op de privacy en bevolkingswetgeving).

Hetzelfde principe geldt voor het afleveren van personenlijsten.

Meer uitleg hierover kan je bij de dienst bevolking vragen.

Op telefonische vragen om een adres van iemand op te zoeken kan niet ingegaan worden.