Gepubliceerd op vrijdag 8 mei 2020 11.04 u.

Onlangs verstuurde Limburg.net de aanslagbiljetten uit voor de belasting op inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Het te betalen bedrag ligt hoger dan voorgaande jaren, omdat Limburg.net ernaar streeft om in alle Limburgse gemeenten een uniform tarief te hanteren. Voor Heusden-Zolder betekent dit een verhoging van € 40 per gezin. Er wordt wel een sociale korting ingevoerd voor ieder gezin met een gezinslid die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.