Een akte of attest van erfopvolging (vroeger erfrechtverklaring of akte van bekendheid genoemd) is een document dat de wettelijke erfgenamen vermeldt en nodig is voor de deblokkering van een bankrekening van een overledene.

Het attest van erfopvolging wordt kosteloos opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor dat het successiedossier van de overledene beheert, op voorwaarde dat de overledene geen huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden heeft opgemaakt en dat er geen onbekwame erfgenamen zijn (minderjarigen, onbekwaamverklaarden, ...).

Het bevoegde registratiekantoor is dit van de laatste woonplaats van de overledene. Voor inwoners van onze gemeente kan je terecht bij de ontvanger van het tweede registratiekantoor in Hasselt, Voorstraat 43/33, tel. 02 577 38 98, e-mail kant.reg.hasselt2@minfin.fed.be (open: elke werkdag van 8 tot 12 uur).

Als de overledene wel een huwelijkscontract, testament of schenking onder levenden heeft opgemaakt of als er onbekwame erfgenamen zijn, wordt de akte of het attest van erfopvolging tegen betaling opgemaakt door een notaris.

Een bank kan voor de deblokkering van banktegoeden van meer dan 50.000 euro het attest van erfopvolging van het registratiekantoor weigeren en een akte of attest van erfopvolging opgemaakt door een notaris eisen.

Meenemen:

  • origineel uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door het gemeentebestuur
  • trouwboekje(s) van de overledene
  • voor een ongehuwde het trouwboekje van de ouders en van de (half)broers en (half)zussen
  • alle gegevens betreffende de identiteit van de erfgenamen (naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, adres, leeftijd, beroep, burgerlijke staat, enz.)

Meer informatie kan je op de website http://www.belgium.be/ vinden.