Gepubliceerd op maandag 5 februari 2018 15.20 u.
Eén enkele donor kan minimum 8 levens redden en zelfs meer. Heb jij er al over nagedacht?

In België is er sedert 1986 een wet rond het wegnemen en transplanteren van organen. Die wet is gebaseerd op het principe van ‘wie zwijgt, stemt toe’. Dat betekent dat elke burger ermee instemt om zijn organen af te staan. Diezelfde wet biedt de burger echter ook de mogelijkheid om duidelijk te kennen te geven dat hij akkoord gaat met een eventuele orgaandonatie of deze juist niet wil. Ze zet vooral aan om erover na te denken terwijl je nog in leven bent en er met je naasten over te praten.

Om je mening te uiten, kan je naar het gemeentelijk administratief centrum gaan. Op de dienst burgerzaken krijg je een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie. Na ondertekening krijg je van de baliemedewerker een bewijs van je registratie mee naar huis. Is het moeilijk om langs te komen? Download het formulier via onze website en stuur het op t.a.v. de dienst burgerzaken. Onze medewerkers doen de rest!

Nog vragen rond orgaandonatie? Surf dan naar www.beldonor.be