Gepubliceerd op woensdag 31 juli 2019 11.24 u.
En anticipeer op het tegenliggend verkeer

Het mooie zomerweer nodigt veel mensen uit te gaan wandelen in onze mooie gemeente.

Maar doen ze dit wel altijd veilig?

Uiteraard wandelen voetgangers het trottoir of de begaanbare berm, als die er is. In het geval die er niet is, mogen ze op het fietspad of de rijweg lopen. Op de rijbaan houden wandelaars zich zo dicht mogelijk bij de rand en lopen links in de door hen gevolgde richting. Zo worden ze niet verrast door het autoverkeer dat hen (soms erg dicht) passeert, maar zijn ze er op voorbereid. Wanneer voetgangers het fietspad volgen, moeten zij wel voorrang verlenen aan de tegemoetkomende fietsers en bromfietsers. Groepen die vergezeld zijn van een leider stappen dan weer rechts op de rijbaan. 

En als iedereen met elkaar rekening houdt gaan we samen voor een verkeersveilige gemeente!