Ambulante handel in dorpskernen

Gepubliceerd op dinsdag 19 dec 2023 om 14:13

In 1992 sloot de mijn van Zolder als laatste steenkoolmijn in Limburg. Hierdoor was de hele mijnsite toe aan een nieuwe invulling. Binnen het historisch kader van de mijn ontstonden talrijke initiatieven. Waar het kon, werd de activiteit uit het verleden behouden. Dat gebeurde ook met de markt, die nog steeds plaats vindt op de 2de en 4de woensdag van de maand. Op die dagen kregen mijnwerkers hun loon.

Nieuwe toekomst

De afgelopen jaren werd de markt verder geprofessionaliseerd volgens de noden van deze tijd. Ze verhuisde definitief naar het Marktplein en kreeg een nieuwe naam: MijnMarkt. Het marktreglement werd telkens aangepast aan de vernieuwde wetgeving.

Het lokaal bestuur krijgt steeds vaker aanvragen om ambulante handel toe te laten in een aantal dorpskernen. Er dringt zich nu opnieuw een aanpassing op van het reglement ambulante handel, in samenspraak met de marktcommissie en de middenstandsraad.

Onder bepaalde voorwaarden en met toestemming van het college van burgemeester en schepenen kan het lokaal bestuur ambulante handel toelaten in een aantal dorpskernen op vooraf bepaalde plaatsen:

  • Viversel: achterzijde van de kerk aan het bufferbekken
  • Boekt: Den Ubbel - parking
  • Eversel: St. Baaf - parking
  • Lindeman: kerkplein

Het lokaal bestuur selecteerde bovenstaande kernen omdat er geen of een heel beperkt aanbod is van winkels die voedingsmiddelen aanbieden. Voor marktkramers met fruit en groenten, kip, brood… bieden deze dorpskernen een mogelijkheid om lokaal te ondernemen. Buurtbewoners kunnen dan basisproducten aankopen zonder de wagen te nemen.

Uitbating

Vanaf januari kunnen marktkramers een standplaats voor ambulante handel aanvragen via www.heusden-zolder.be. Team Welzijn | Economie behandelt die aanvragen en ondersteunt marktkramers bij praktische vragen. Marktkramers die ambulante handel willen drijven, moeten net zoals de marktkramers op het Marktplein in regel zijn met de wetgeving. De standplaatsen voor ambulante handel zijn enkel beschikbaar in de weken wanneer er geen MijnMarkt is.