Arbeidstrajectbegeleiding

Inhoud

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet je cliĆ«nt zijn bij ons Sociaal Huis
  • moet je recht hebben zijn op een leefloon of steun gelijk aan leefloon