Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 16.58 u.

Ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld

Door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien werden voor dit project via de gezondheidsinspectie ter beschikking gesteld van het verplegend personeel. De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de aanvraagmodule voor de ophaling zal vandaag niet online gaan.

Inzameling van asbest op de recyclageparken wordt tijdelijk stopgezet

Ook de inzameling van asbest op de recyclageparken van Limburg.net wordt vanaf 17 maart tijdelijk stopgezet. Door de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen werd beslist om de inzameling van asbest op alle recyclageparken van Limburg.net tijdelijk stop te zetten. Ook de maatregel rond het verpakt aanleveren van asbest zal hierdoor op een later tijdstip ingaan.