De atlas ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS tijdens de openingsuren.

Voor wijziging van buurt- en/of voetwegen (geheel of gedeeltelijke verplaatsing, versmalling, afschaffing) kan je eveneens bij deze dienst terecht.