Atlas der waterlopen

De atlas van de waterlopen geeft de juiste ligging weer van de waterlopen op ons grondgebied.

De atlas ligt ter inzage bij Team Patrimonium tijdens de openingsuren.

Voor inlichtingen in verband met wijzigingen aan waterlopen kan je eveneens bij dit team terecht.