De atlas van de waterlopen geeft de juiste ligging weer van de waterlopen op het grondgebied van de gemeente Heusden-Zolder.

De atlas ligt ter inzage bij de dienst patrimonium tijdens de openingsuren. Voor inlichtingen in verband met wijzigingen aan waterlopen kan je eveneens bij deze dienst terecht.