Attest van erfopvolging

Wat

Bij een overlijden is niet meteen duidelijk wie de rechtsopvolgers zijn en worden de bankrekeningen van de overledene automatisch geblokkeerd. Om deze te laten deblokkeren, heb je een attest van erfopvolging nodig. Dit attest kan je niet via bij ons lokaal bestuur aanvragen, maar je kan hiervoor terecht bij de FOD Financiën.

Meer info

Meer informatie omtrent de aanvraag van dit attest kan je terugvinden via deze link: Deblokkeren bankrekeningen | FOD Financiën (belgium.be)