Gepubliceerd op dinsdag 24 september 2019 10.10 u.
Bruikbare tips voor veilige Route2School

Eind vorig schooljaar konden alle leerlingen en hun ouders meldingen indienen via www.route2school.be of via de app op de smartphone. Route2school is een mobiele applicatie waarop je kan aangeven welke route je naar school neemt en waar zich obstakels of risicovolle verkeerssituaties bevinden. Het project was een onderdeel van het scholenplan.

Onze oproep viel niet in dovemans oren. In totaal werden meer dan 200 meldingen verzameld. Dankzij deze info hebben onze diensten een beter zicht op de verschillende schoolroutes en de knelpunten die de kinderen zelf ervaren. Ondertussen bracht ook de politie de schoolspits van elke schoolomgeving in beeld met behulp van een drone.

Met alle verzamelde informatie gaan onze diensten aan de slag. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een digitale schoolroutekaart van onze gemeente. Verder worden de knelpunten bekeken in overleg met de scholen en wordt er samen gezocht naar gepaste oplossingen.