Maak een afspraak

De gemeente Heusden-Zolder heeft 6 begraafplaatsen:

 • Berkenbos, P. Paquaylaan
 • Bolderberg, Vrunstraat
 • Eversel, Padbroekweg
 • Heusden-Centrum, Bergstraat
 • Viversel, Sporkstraat
 • Zolder-Centrum, Inakker

Ze zijn toegankelijk voor het publiek vanaf zonsopgang tot zonsondergang.

Op elke begraafplaats heb je de mogelijkheid om ofwel begraven of uitgestrooid te worden. Er is op elke begraafplaats minstens één strooiweide, een columbariummuur, een urnenveld, een perceel voor begraving in volle grond. Enkel in Viversel, Eversel en Bolderberg is er nog de mogelijkheid tot begraving in een betonnen grafkelder.

De gemeente beschikt ook over 3 kerkhoven:

 • Bolderberg, Sint-Jobstraat
 • Heusden-Centrum, Koerselsebaan
 • Zolder-Centrum, Dorpsstraat

Op de kerkhoven zijn er nog één of meerdere familiekelders in gebruik. De andere gedenkstenen worden behouden zolang zij geen gevaar vormen en er geen definitieve bestemmingswijziging is goedgekeurd.

Team Burger zorgt o.a. voor de aangifte van de overlijdens, de aanvragen van concessies, de registratie van de overledenen op de begraafplaatsen en klachtenbehandeling.

Team Leefomgeving is verantwoordelijk voor de inplanting van het groen, de graven op de percelen en Team Werkplaats voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (paden, grasvelden, hagen, …)

Onderhoud graven

Familie en belanghebbenden staan in voor het onderhoud van de graven. Enkele praktische bemerkingen:

 • het nivelleren en opvullen van de graven na verzakkingen gebeurt door de gemeente;
 • het inzaaien van de graven en het maaien van het gras doet De Winning. Het inzaaien vindt 2 à 3 keer per jaar plaats. Als de familie er echter op staat om onmiddellijk in te zaaien en de volgende zaaibeurt niet wenst af te wachten, kan/mag zij zelf inzaaien;
 • indien de familie of belanghebbenden niet meer in de mogelijkheid zijn de graven te onderhouden, kunnen zij beroep doen op PWA om de graven te poetsen.

Gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Het politiereglement bevat o.a. bepalingen over:

 • het vervoer van stoffelijke overschotten
 • het mortuarium
 • de begraafplaatsen en de begravingen
 • crematies
 • graftekens, bouw- en beplantingswerken
 • foetussen en niet-levensvatbare kinderen
 • het erepark
 • concessies
 • ontgravingen
 • ontruimingen
 • politiemaatregelen