Gepubliceerd op maandag 23 maart 2020 9.54 u.

Samen met Limburgs Landschap vzw bereiden onze teams een beheerplan voor dat dit jaar nog ter goedkeuring wordt ingediend bij Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit plan legt de visie vast voor de volgende 24 jaar. Het biedt een houvast en leidraad bij keuzes die in verband met het beheer van het domein moeten gemaakt worden. Wanneer zo’n beheerplan opgemaakt is, kan er ook aanspraak gemaakt worden op erfgoedpremies.

Even wat geschiedenis … in 1976 verkocht de familie de Villenfagne het 5 ha grote Domherenpark aan de gemeente. In 1999 werd het eigendom van Limburgs Landschap vzw, die er hun secretariaat en werkplaats vestigde. Sinds 2003 staan het Domherenhuis en het park geregistreerd als beschermd erfgoed. Het park is van de gemeente, het gebouw van vzw LiLa; vandaar dat we samen het beheerplan opmaken.

Met een beheerplan willen we het Domherenhuis en -park opwaarderen in functie van de omgeving. In het park zullen zowel de cultuurhistorische waarden zoals oude dreven, de koetswegen als waardevolle bomen en planten terug de hoofdrol krijgen. We brengen de trage wegen in kaart en bekijken of de voormalige trage verbindingen naar en rond het park kunnen hersteld worden. En door de ontharding van de Dekenstraat binnen het project Groen Hart voor Zolder, zal het park in de toekomst aansluiting vinden met het Woutershof en de nieuwe schoolomgeving.