Beheersorgaan bibliotheek en cultuurcentrum

Bibliotheek en cultuurcentrum hebben een gemeenschappelijk beheersorgaan omdat beide hun dienstverlening organiseren tegen de achtergrond van het decreet op het lokale cultuurbeleid.
Dit beheersorgaan is samengesteld volgens een 'gemengd beheer' (formule b) van de cultuurpactwetgeving. Volgens dit gemengd beheer moet het beheersorgaan voor de ene helft bestaan uit afgevaardigden van de inrichtende overheid, aangewezen volgens het evenredig stelsel, en voor de andere helft uit afgevaardigden van de door de inrichtende overheid erkende adviesraad inzake culturele aangelegenheden.

Het gezamenlijke beheersorgaan van bibliotheek en cultuurcentrum bestaat in Heusden-Zolder uit 11 politieke afgevaardigden (aangeduid door de gemeenteraad) en 11
vertegenwoordigers vanuit de gebruikers (aangeduid door de algemene vergadering van de cultuurraad).

Het beheersorgaan kan vervolgens worden aangevuld met een aantal externe deskundigen die vanuit (beroeps)ervaring een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het debat. 
De schepen van cultuur (verantwoordelijk voor bibliotheek en cultuurcentrum) is de voorzitter.
Op die manier ontstaat er een sterke band met de lokale overheid en kan een zinvol debat en actieve participatie worden georganiseerd om het lokale cultuurbeleid te versterken