Voorlopige vaststelling rooilijnplan woonwijk Boekt Op de Belick

Datum bekendmaking maandag 8 januari 2024
Datum besluit donderdag 14 december 2023
Datum zitting donderdag 14 december 2023

De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 14 december 2023 het rooilijnplan ‘woonwijk Boekt Op de Belick’ voorlopig goed. Er loopt een openbaar onderzoek van 10 januari 2024 tot en met 9 februari 2024.