Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Datum bekendmaking vrijdag 10 januari 2014
Datum besluit donderdag 19 december 2013