Reglement op het toekennen van toelagen aan huwelijks- priester- en kloosterjubilea en honderdjarigen (of meer)