Bekendmakingsborden

Inhoud

Promotie maken voor je evenement? Doe je aanvraag via het evenementenloket voor het ophangen van activiteitenborden aan onze invalswegen en kerkdorpen.

Regelgeving

1. De vergunningsaanvraag voor het plaatsen van tijdelijke activiteitenborden naar
aanleiding van manifestaties van verenigingen dient schriftelijk te gebeuren aan het
college van burgemeester en schepenen minimum 2 maanden voor plaatsing.

2. De activiteiten moeten openstaan voor een breed publiek.
Worden uitgesloten: reguliere competities en activiteiten met partijpolitieke inslag.


3. Uitzonderlijk kunnen, mits een grondige motivering, aanvragen die niet voorzien zijn in
voornoemde reglementering door het schepencollege behandeld worden.

4. De aanvraag om vergunning dient schriftelijk te gebeuren op het daartoe bestemd
formulier, dat kan bekomen worden op de gemeentelijke dienst sport.

5. De vaste constructies bevinden zich op de volgende plaatsen:
langs de invalswegen komende van:
Koersel (Koerselsebaan)
Lillo-Houthalen (rotonde Koolmijnlaan)
Houthalen-statie (rotonde Achtmeilaan-Dekenstraat-Stationsstraat)
Stokrooie-Hasselt (Sint-Jobstraat)
Rekhoven-Lummen (Westlaan)
Genenbos-Lummen (Kanaalweg)£

in de kerkdorpen:
Berkenbos (parking tegenover de kerk)
Boekt (aan het pleintje tegenover de kerk)
Eversel (aan St.-Baaf, Padbroekweg)
Heusden (op het St.-Willibrordusplein)
Lindeman (kruispunt: Valentinusstraat-P. Paquaylaan-Galgenbergstraat)
Zolder (Ringlaan, achterkant gemeentehuis)

6. Per constructie is er de mogelijkheid voor het plaatsen van 5 activiteitenborden.
De plaats van het bord op de constructie wordt precies bepaald bij de toekenning. De
dienst sport zal samen met de toelating de plaats doorgeven waar het bord dient
gehangen te worden. Het onderste bord is voorzien voor gemeentelijke diensten of
organisaties.

7. De activiteitenborden dienen de volgende afmetingen te hebben: lengte van 180 cm en
een hoogte van 60 cm. Ze moeten in goede staat zijn en op een degelijke manier
bevestigd worden aan het rasterwerk.
De lay-out van de borden dient verzorgd en esthetisch verantwoord te zijn. De
taalwetgeving dient gerespecteerd te worden.
De activiteitenborden dienen door de vereniging zelf aangemaakt, geplaatst en
weggenomen worden.
Bij het plaatsen en wegnemen van de borden dient gebruik gemaakt te worden van een
ladder. Het is ten strengste verboden op het rasterwerk te klauteren.
Het plaatsen van de activiteitenborden dient te gebeuren volgens de door het
gemeentebestuur aan de aanvrager bezorgde instructies vanaf woensdag twee weken
voor de activiteit en het wegnemen ten laatste dinsdag na de activiteit.

8. Er mogen maximum 5 borden per activiteit geplaatst worden.
Voor de constructies in de kerkdorpen mag eenzelfde activiteit aangekondigd worden
aan beide zijden (dit wordt beschouwd als 1 bord).
Voor zeer grote manifestaties (met een nationale of internationale uitstraling) kan een
uitzondering door het schepencollege toegestaan worden.

9. De onwettig of niet volgens het reglement geplaatste activiteitenborden zullen door de
gemeentelijke diensten aanstonds verwijderd worden en kunnen slechts terug bekomen
worden mits betaling van de onkosten voor het verwijderen (1 maand na de organisatie
worden de borden automatisch eigendom van de gemeente).

Voor wie

De vergunning zal enkel verleend worden voor activiteiten die plaatsvinden op het
grondgebied van Heusden-Zolder:

  • aan verenigingen van de gemeente Heusden-Zolder, aangesloten bij een erkende
    gemeentelijke adviesraad
  • aan organisaties uit de gemeente Heusden-Zolder met een humanitair karakter