Belasting op administratieve bescheiden

Inhoud

Belasting op de afgifte van administratieve bescheiden

Het gemeentebestuur levert administratieve documenten af tegen betaling. Het gaat hierbij om documenten van bv.:

  • Burgerzaken: identiteitsbewijzen, getuigschriften, afschriften, uittreksels, ...
  • Ruimte: stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, uittreksels uit diverse registers, ...

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.