Belasting op inzameling huishoudelijk afval

Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Inhoud

Op 1 januari 2015 stapte de gemeente Heusden-Zolder in het systeem van directe inning georganiseerd door Limburg.net. Er wordt een belasting gevestigd op het inzamelen en verwerken van diverse fracties huishoudelijke afvalstoffen. Deze belasting bestaat uit:

Een kohierbelasting voor de basisdienst

De kohierbelasting bedraagt:

 • € 65 voor een eenpersoonsgezin
 • € 77 voor een tweepersoonsgezin
 • € 83,75 voor een driepersoonsgezin
 • € 90 voor een vierpersoonsgezin en meer. 

Indien een gezinslid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het belastingjaar, heb je recht op een  vermindering van € 40. Indien meerdere gezinsleden recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, wordt de vermindering slechts 1 keer verrekend. De toekenning van een vermindering wordt automatisch geregistreerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Indien je denkt toch recht te hebben op een vrijstelling, vraag je bij je ziekenfonds een attest op met daarop de vermelding “recht op verhoogde tegemoetkoming". Dit attest bezorg je aan de Team Financiën.

Een contantbelasting voor de verkoop van de afvalrecipiënten

De tarieven bedragen:

 • huisvuilzakken groot model: € 12,50 per rol van 10 stuks
 • huisvuilzakken klein model: € 6,25 per rol van 10 stuks
 • tuinafvalzakken: € 2,50 per rol van 10 stuks
 • pmd-zakken: € 3 per rol van 20 stuks
 • keukenafvalzakken: € 2 per rol van 13 stuks
 • textiel- en lederwarenzakken: € 1 per rol van 10 stuks
 • ophalen grofvuil: € 20 per ophaalbeurt
 • ophalen snoeihout: € 5 per ophaalbeurt

Regelgeving

Je vindt het volledige belastingreglement in meeting.net.