Belasting op nachtwinkels

Inhoud

De openingstaks wordt vastgesteld op € 6 000 en is een éénmalige belasting die verschuldigd is bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.

De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op € 1 500 per nachtwinkel.

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.