Belasting op inname openbaar domein

Belasting op de inname van het openbaar domein

Aanvraagformulier downloaden

Inhoud

Er wordt een belasting geheven op de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein.

Niet alleen voor werken, maar voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning van de politie nodig. Indien de inname maximum 24 uur duurt moet er ook een aanvraag ingediend worden, maar er moet dan geen belasting betaald worden.

Bij inname zonder een vergunning aan te vragen, worden de onderstaande bedragen verdubbeld.

De inname van het openbaar domein

Voor innames van maximaal 14 dagen:

  • gratis indien de inname maximaal 1 dag;
  •  € 0,10 per m² per dag indien de inname maximaal 14 dagen duurt;

Voor innames die langer dan 14 dagen duren:

  • € 0,15 per m² per dag voor de eerste drie maanden;
  • € 0,20 per m² per dag voor de volgende drie maanden;
  • € 0,30 per m² per dag vanaf de zevende maand;

Het afsluiten van een straat

Indien voor de inname van het openbaar domein het afsluiten van de volledige rijbaan noodzakelijk is, wordt een aanvullende belasting vastgesteld van :

 • € 250 per dag per straat
 • € 125 per halve dag (max. 4 uren) per straat

Op het eerste verzoek van het gemeentebestuur moet, binnen de 24 uur, de ingenomen oppervlakte of de volledige rijbaan worden vrijgemaakt, zoniet zullen deze werken uitgevoerd worden door of in opdracht van het gemeentebestuur. Deze kosten worden verhaald op de aanvrager, en indien deze niet bekend is op de bouwheer.

Waarborg

Voor de ingebruikname van het openbaar domein voor meer dan 14 dagen, moet er een waarborg betaald worden aan het gemeentebestuur van Heusden-Zolder gelijk aan € 25 per m² ingenomen openbaar domein met een minimum van € 500.

Te betalen op het rekeningnummer : BE77 0910 0047 6642.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.