Belasting op inname openbaar domein

Belasting op de inname van het openbaar domein

Maak hier online je aanvraag in orde

Inhoud

Er wordt een belasting geheven op de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein.

Niet alleen voor werken, maar voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Indien de inname maximum 24 uur duurt moet er ook een aanvraag ingediend worden, maar er moet dan geen belasting betaald worden.

Bij inname zonder een vergunning aan te vragen, worden de onderstaande bedragen verdubbeld.

De inname van het openbaar domein

Voor innames van maximaal 14 dagen:

  • gratis indien de inname maximaal 24 uur duurt;
  •  € 0,10 per m² per dag indien de inname maximaal 14 dagen duurt;

Voor innames die langer dan 14 dagen duren:

  • € 0,15 per m² per dag voor de eerste drie maanden;
  • € 0,20 per m² per dag voor de volgende drie maanden;
  • € 0,30 per m² per dag vanaf de zevende maand;

Het afsluiten van een straat

Afsluiten van de rijweg wordt beschouwd als de doorrijdbare ruimte voor gemotoriseerd verkeer minder is dan 3 meter. Hierbij wordt een aanvullende belasting vastgesteld van:

 • € 250 per dag
 • € 125 per halve dag

Op het eerste verzoek van het gemeentebestuur moet, binnen de 24 uur, de ingenomen oppervlakte of de volledige rijbaan worden vrijgemaakt, zoniet zullen deze werken uitgevoerd worden door of in opdracht van het gemeentebestuur. Deze kosten worden verhaald op de aanvrager, en indien deze niet bekend is op de bouwheer.

Procedure

De aanvraag moet minstens 10 kalenderdagen voor de effectieve inname van het openbaar domein ingediend worden door middel van de elektronische toepassing die de gemeente Heusden-Zolder hiervoor ter beschikking stelt. Indien er impact/hinder is op de verkeersveiligheid en/of mobiliteit moet de aanvraag minstens 14 kalenderdagen voor de effectieve inname aangevraagd worden en moet door de aanvrager bovendien een signalisatieplan aangeleverd worden.

Laattijdige en/of onvolledige aanvragen of aanvragen die niet via de hierboven vermelde elektronische toepassing ingediend worden, zijn niet ontvankelijk.

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.