Belasting op bedeling reclame en drukwerk

Belasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken

Inhoud

Er wordt een belasting gevestigd op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken. 

Dit wordt per verspreid exemplaar vastgesteld op € 0,01 indien het formaat niet groter is dan 1 250 cm². Indien het formaat groter is dan 1 250 cm² dan bedraagt de belasting € 0,02 per verspreid exemplaar. De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer hij niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt. 

Indien de verantwoordelijke uitgever in het buitenland is gevestigd, is de belasting verschuldigd door de Belgische vestiging van de verantwoordelijke uitgever. Wanneer er geen Belgische vestiging is, dan is de belasting in afnemende volgorde verschuldigd door de genieter wiens naam, logo of embleem het niet-geadresseerde drukwerk of gelijkgesteld product draagt, de opdrachtgever van de verdeler of de verdeler zelf.

Er is geen aangifteplicht voor je het drukwerk bedeelt, maar je kan wel een aangifte doen voor de bedeling van het drukwerk. Hierop vermeld je:

  • verantwoordelijke uitgever/belastingplichtige
  • adres uitgever/belastingplichtige
  • aantal bedeelde exemplaren
  • datum of weeknummer van verspreiding
  • formaat van het drukwerk: < 1 250 cm² of > 1 250 cm²

Deze aangifte kan per post of e-mail.

Ons lokaal bestuur heeft medewerkers in de verscheidene woonwijken die alle reclame en drukwerk verzamelen. Op basis van die vergaarde informatie wordt de belasting aangerekend voor wie nog geen aangifte deed. Wanneer in één brievenbus van een bepaalde wijk een drukwerk aangetroffen is, wordt de ganse wijk geacht bedeeld te zijn.

Regelgeving

Je vindt het belastingreglement in meeting.net.