Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Inhoud

Er wordt een jaarlijks een belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die, gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 

De belasting bedraagt:

  • € 1 980 voor een woning
  • € 1 980 voor een gebouw.

Per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw in het register staat  wordt de heffing verhoogd met € 1 980 (tot een maximum van € 19 800).

Regelgeving

Het volledige belastingreglement vind je in meeting.net.