Gepubliceerd op maandag 24 juni 2019 17.43 u.
Een greep uit de beleidsbeslissingen van de voorbije maand

Kort nieuws

  • Onze politie koopt een nieuwe digitale snelheidsmeter (flitscamera) en twee samplingtoestellen (alcoholmeters)
  • Onze groendienst gaat op verschillende locaties in de gemeente hinderlijke of zieke bomen kappen. Op het plein Rond Punt en in de Molenstraat worden nieuwe (laan)bomen geplant.
  • In wijk Lindeman, ook op verkaveling Vlierhof, wordt de bestaande openbare verlichting vervangen door ledverlichting.
  • De Winning vzw mag van 29 mei tot 30 september 2019 een ijstoog uitbaten in de Karschob op Domein Bovy.

Toekenning investeringssubsidies aan een sportclub
Jaarlijks voorziet onze gemeente een budget voor subsidies aan sportclubs die infrastructuur- en verbeteringswerken uitvoeren aan hun sportterreinen en -gebouwen. Voetbalvereniging KVV Heusden-Zolder gaat een beregeningsinstallatie plaatsen op hun A- en B-terrein en de verlichting van het A-terrein renoveren. Hiervoor krijgen ze een financiële ondersteuning.

Jaarrekeningen goedgekeurd
De jaarrekeningen van het gemeentebestuur, het OCMW en van de politie worden jaarlijks aan de gemeente- en OCMW-raad ter goedkeuring voorgelegd. Hierbij krijgen de raadsleden een rapport over de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar.

Ondersteuning sociale economie
Het gemeentebestuur ondersteunt initiatieven in de sociale economie. Zo wordt jaarlijks 110.000 euro subsidies gegeven aan verschillende organisaties in Heusden-Zolder om arbeidsplaatsen in te laten vullen door inwoners. In 2019 worden er zo 192 inwoners ondersteund die werkzaam zijn bij organisaties zoals de Kringwinkel, PWA Heusden-Zolder en Bewel. Met een werkloosheidsgraad van 5,9 % in mei 2019 is de werkloosheid in Heusden-Zolder op zijn laagste punt sinds de sluiting van de mijn in 1992.

Project Buurtzaken
Stebo vzw krijgt in 2019 een toelage van 81 000 euro voor het project Buurtzaken. Het project wil buurtgebonden ondernemerschap binnen onze handelskernen stimuleren. Dit gebeurt via de ondersteuning van initiatieven door middenstandsverenigingen of Middenstandsraad en door opleidings- & infoavonden. Daarnaast wordt ook een ombudsfunctie opgenomen waardoor het beleid snel kan inspelen op de vragen en bekommernissen van de handelaars. Het project wordt jaarlijks geëvalueerd. En … deze vorm van ondersteuning van de handelaars heeft geleid tot de laagste leegstandscijfers van Limburg!

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Donderdag 27 juni om 19 uur in de raadzaal. Deze vergadering is openbaar.