Beleidsplan Kinderarmoede

Heusden-Zolder zet in op kinderarmoede, want elk kind moet zoveel mogelijk kansen krijgen.  

Ondanks aangehouden inspanningen en initiatieven blijven de kinderarmoedecijfers in Heusden-Zolder hoog. Daarom gaat ons lokaal bestuur de strijd tegen armoede verderzetten, verbreden en vernieuwen met enkele nieuwe accenten.

Initiatieven die hun meerwaarde aangetoond hebben zullen in de komende beleidsperiode verdergezet worden. Denk aan :

  • de 10 beurtenkaart voor baby- en peuteropvang waarmee kwetsbare gezinnen kunnen kennismaken met de kinderopvang,
  • de voorschoolse projecten Hupsakee en Koala voor ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar en het project Instapje van Kind en Taal vzw. Deze projecten zorgen ervoor dat kinderen beter voorbereid zijn op het kleuteronderwijs,
  • de gezinsondersteuning van het project Zonnekind dat intensief gezinnen op maat ondersteunt.
  • de campagne ‘AAP & NEL’ waarmee we het vrije tijdsaanbod voor kinderen in de kijker zetten en het Fonds sport, spel en cultuur dat tussenkomt in lidgelden,
  • de samenwerking met de vrijwilligers van het project Joepie Jarig die verjaardagsfeestjes organiseren voor kansarme kinderen.

Bijzondere aandacht gaat in het kinderarmoedebeleid naar gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Vervolgens werd deze aandacht verruimd naar de leeftijdsgroep 3-12 jarigen. Vanuit de campagne ‘AAP & NEL’ zorgen we ervoor dat elk kind kan deelnemen aan het vrijetijdsaanbod in onze gemeente. In deze beleidsperiode gaan we de uitdaging aan om ook gezinnen met tieners te ondersteunen.

Ons lokaal bestuur ondertekende ook het charter van ‘gezonde gemeente’. Heusden-Zolder zal hierbij ook initiatieven opzetten die bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van (kans)arme gezinnen.

Elk gezin telt ! Om ervoor te zorgen dat alle gezinnen, en in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente hun weg vinden naar onze dienstverlening zal er geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling van het Huis van het Kind in onze gemeente. In dit Huis van het Kind zal het consultatiebureau van Kind en Gezin ondergebracht worden, het medisch onderzoek van het CLB, spelotheek Patapoef, de werking van Instapje van Kind en Taal vzw, het voorschools project Hupsakee, het Lokaal Loket Kinderopvang, en het spreekuur van de Opvoedingswinkel West-Limburg.

Tot slot zullen we vanuit een Task Force Kinderarmoede samen met verschillende experts inzake kinderarmoede onze aanpak verdiepen!  Zo willen we structureel werk maken van een kansrijker Heusden-Zolder. Want geen enkel kind kiest ervoor om op te groeien in armoede!