Gepubliceerd op maandag 7 januari 2019 9.17 u.
De Vlaamse huursubsidie

De Vlaamse huursubsidie kan helpen als je verhuist naar een geschikte huurwoning.
Of wil je een keer per jaar minder huur betalen? Het kan voor gezinnen met twee kinderen of met een persoon met een handicap. Het OCMW helpt je hiermee verder!

1. De Vlaamse huursubsidie

Voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning

Wat is dit? 

Jouw huurwoning is er slecht aan toe ? Ze is te klein of ze is niet aangepast aan jouw hoge leeftijd of jouw handicap ? Je zou graag een betere, aangepaste woning huren, maar je kan dit niet betalen ? Dan loont het zeker de moeite om eens na te gaan of je in aanmerking komt voor de huursubsidie van Wonen Vlaanderen.

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

 1. Je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning, of
  Je verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of
  Je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
  Je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
 2. Je bezit geen eigen woning 
 3. Jouw gezin heeft een jaarinkomen van maximaal € 17.830 vermeerderd met € 1.600 per persoon ten laste.
 4. De huurprijs de huurwoning bedraagt maximaal € 600 vermeerderd met € 75 per persoon ten laste.

Hoeveel bedraagt de huursubsidie?

Dit is een derde van de huurprijs, maar is nooit hoger dan € 127,96 per maand. Per persoon ten laste mag je daar nog € 21.33 euro bijtellen

Hoe aanvragen?

Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je je onmiddellijk inschrijven bij een sociale woningmaatschappij.

Voor Heusden-Zolder is dat de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen.

Dit hoeft niet als je ouder dan 65 jaar of gehandicapt bent en je naar een aangepaste woning verhuist.

Je kan de huursubsidie ten vroegste 9 maanden voor je verhuist en ten laatste 9 maanden na jouw verhuis aanvragen.

Meer informatie Vlaamse Huursubsidie

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning

 

2. Een keer per jaar minder huur betalen?

Het kan! Voor gezinnen met twee kinderen of met een persoon met een handicap.

Wat is dit? 

Jouw huisbaas moet één keer per jaar onroerende voorheffing betalen. Dat is een belasting op het huis of het appartement dat jij van hem of haar huurt. Als er minstens twee kinderen op jouw adres wonen of een persoon met een handicap dan moet jouw huisbaas minder belastingen betalen. De huisbaas moet de korting die hij krijgt éénmalig van de huur aftrekken. Je moet dan één maand minder huur betalen.

Voor wie is dit?

Deze vermindering is voor iedereen die een huis of een appartement huurt:

 • En die minstens 2 kinderen ten laste heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Let wel: de kinderen moeten op jouw adres ingeschreven zijn.
 • Of als er een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt van jouw gezin. Ook deze persoon moet op jouw adres ingeschreven zijn.

Hoe aanvragen?

 • Als je bij de Kantonnale bouwmaatschappij huurt werd met de vermindering al rekening gehouden bij de berekening van de huurprijs. Jij hoeft dan geen aanvraag meer te doen.
 • Als je bij een privé-eigenaar of via een sociaal verhuurkantoor huurt, moet je de vermindering de eerste keer zelf aanvragen. Dat kan door een formulier in te vullen en het naar de dienst onroerende voorheffing te sturen. Je vindt dit formulier op de website www.belastingen.vlaanderen.be.

Als je eenmaal een aanvraag hebt ingediend, zal de belastingsdienst elk jaar nagaan of je nog recht hebt. Zelfs als je verhuisd bent naar een ander adres !

 Belangrijk !
 • Je kan tot 5 jaar teruggaan voor de aanvraag van de vermindering via een bezwaarschrift.
 • Je kan het aanvraagformulier samen met jouw huisbaas invullen. Dit is echter niet verplicht. Je kan het ook zonder de huisbaas invullen als je bijvoorbeeld niet zoveel contact hebt met elkaar. De belastingsdienst zal zowel jou als jouw huisbaas per brief op de hoogte brengen van de vermindering. De huisbaas is verplicht om deze vermindering aan jou terug te betalen of het af te trekken van de huur.

Meer informatie één keer per jaar minder huur betalen

https://www.belastingen.vlaanderen.be/verminderingen-als-huurder

Meer informatie algemeen

Maak vooraf een afspraak op het OCMW op 011 45 61 50

OCMW Heusden-Zolder Sint-Willibrordusplein 4 3550 Heusden-Zolder

info@ocmwheusdenzolder.be