Gepubliceerd op donderdag 2 augustus 2018 8.27 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt de laatste rechte lijn van de aanleg van de spitsstroken op de E313 tussen het Klaverblad in Lummen en op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’ op gang. Tijdens het hete bouwverlof werd zoals voorzien hard doorgewerkt, waardoor alles stipt op schema blijft verlopen.

Vanaf 1 augustus wordt ook het betonnen wegdek geplaatst in de werfzone richting Luik. Voor het einde van de zomervakantie zal bijna 10 km autosnelweg aangepakt zijn op minder dan 5 maanden tijd.

Sinds begin april voert het Agentschap Wegen en Verkeer op en rond het Klaverblad in Lummen aanpassingen uit om er de doorstroming te optimaliseren. Zo werden enkele in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar verlengd of verbreed. Het aanleggen van de nieuwe spitsstroken met pechhavens is een ander belangrijk element in het terugschroeven van de wachttijden tijdens piekmomenten. Het agentschap koos ervoor om ook het wegdek van de E313 in die zone meteen grondig te vernieuwen, alsook de vier bruggen die er de autosnelweg kruisen.

Deze investering van 15,5 miljoen euro zal de doorstroming op en rond het Klaverblad in Lummen aanzienlijk verbeteren. Dit project tussen Beringen en Lummen werd opgezet als een quick-win om de wachttijden te verminderen in de omgeving van de verkeerswisselaar. In het voorjaar 2019 leggen we vanaf het Klaverblad op de E314 richting Nederland een derde rijstrook aan.

De laatste fase van de werken werd eind juni ingezet, in de richting van Luik. Tegen het einde van de zomervakantie zal het vernieuwde stuk autosnelweg in gebruik worden genomen. Aanvankelijk worden de nieuw aangelegde rijstroken gebruikt als weefstrook. Na het plaatsen van de portieken met dynamische infoborden worden ze ingezet als spitsstrook.

Meer info vind je op de site van Agentschap Wegen en Verkeer