Broederlijk Delen is een Vlaamse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor een waardig leven voor gemeenschappen op het platteland in Afrika en Latijns-Amerika. Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Toch leven heel wat mensen in armoede. Delen en herverdelen is nodig, en investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Samen met zo’n 130 lokale organisaties in 13 landen werken we aan oplossingen om de huidige voedselcrisis op een duurzame manier aan te pakken. Met respect voor mens en milieu.

De lokale werkgroep Broederlijk Delen in Heusden-Zolder organiseert elk jaar, naar aanleiding van de vastencampagne, diverse activiteiten rond het campagnethema en gelinkt aan het project in Haïti en in Rwanda. In 2017 werd een infoavond georganiseerd rond de situatie en voedselzekerheid en productie van maniokbrood in Haïti. In 2018 voorziet de lokale werkgroep een infoavond rond het werk van vredesopvoeding in conflictlanden, meer bepaald rond de Rwandese partnerorganisatie AMI (Association Modeste et Innocent), en dit samen met de verantwoordelijke van AMI, Laurien Ntezimana.

Het project

Bevorderen van duurzame landbouw met de boeren in de gemeenten Capotille, Mont Organisé, Carice en Mombin Crochu.

Voedselzekerheid in Haïti is nog steeds een groot probleem, zeker in het arme bergachtige en (meestal) droge Noordoosten. Met de lokale organisaties en in samenwerking met de gemeentelijke overheden wordt gewerkt aan betere en duurzame landbouwtechnieken voor verhoging van de productie en een beter milieubeheer door de boeren. Daarnaast wordt gewerkt aan versterking van de lokale basisorganisaties en het bewust maken van de mensen om meer te wegen op hun gemeentelijke overheden, voor een beter beleid van ontwikkeling in de streek.