Vrijwilligers en een maatschappelijk werker voeren huisbezoeken uit bij 80-en 90-plussers. Samen met de senior gebeurt de rechtenverkenning van de sociale voordelen en tussenkomsten. Indien ook andere hulp gewenst is, wordt u in contact gebracht met de juiste hulpinstantie. Deze hulpverlening is vrijblijvend en discreet met respect voor uw privacy.

Voor wie?

Voor senioren (80-plussers en 90-plussers)

Procedure

U wordt op de hoogte gebracht van het bezoek via een brief. U ontvangt deze brief in het jaar dat u 80 of 90 wordt. U kan hierop ingaan of dit weigeren. U kan ook zelf een bezoek aanvragen.