Bindend gedeelte van het structuurplan

De bindende bepalingen zijn de spil tussen de gewenste ruimtelijke structuur en de realisatie ervan.